Yaşar Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği Bölümü – Yazılım Mühendisliği Bölümü

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm Tanıtım Videosu

Yazılım mühendisliği, mühendislik ilkelerine dayanan yazılım geliştirme üzerine bir bilim dalıdır. Günlük yaşamda artan bilgisayar kullanımı ile birlikte, bilgisayar yazılımı önemi de her geçen gün artmaktadır. Yazılım ürünleri daha etkin ve daha verimli profesyonel ve sosyal yaşam sağlarlar. Yaşam tarzlarımız bilgisayarlara ve dolayısıyla yazılımlara giderek daha bağımlı hale gelmektedir. Yazılım geliştirme bilgisayarların tanıtımı ilk günlerinden beri sorunlu olmuştur ve hala büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Sürekli büyüyen ve karmaşıklığı artan yazılımlar, daha kısa takvimler, içselleştirme, daha fazla işlevsellik ve rekabet gibi unsurlar yazılım geliştirme sektörü üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Bu durum ekonomik, kaliteli ve tam zamanında yazılım geliştirme uzmanlığına olan ihtiyacı arttırmaktadır. “Yazılım Mühendisliği” kavramı ilk olarak ilk defa 1968 yılında NATO konferansında kullanılmış olup, yazılım geliştirme mühendislik ilkelerinin uygulanacağı, yazılım geliştirme sorunları için potansiyel bir çözüm olarak önerilmiştir. Yazılım mühendisliği disiplini programlamadan çok daha fazlasıdır. Yazılım mühendisliği; analiz, tasarım, uygulama ve planlanan zaman ve bütçe dahilinde yüksek kaliteli yazılım bakımı ile ilgili bir mühendislik dalıdır. Öğrencilerimiz alanında uzman akademik deneyimi yüksek nitelikli profesyoneller tarafından eğitilmektedir. Müfredat yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında ilgili dersler, yanı sıra, mühendislik ve bilgisayar bilimleri ilkeleri içermektedir. Öğrencilerimize alanlarında uzmanlaşmak için geniş bir yardımcı seçmeli ders yelpazesi sunulmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca yaz stajları ile iş tecrübesi kazanırlar. Mezunlarımız çeşitli kuruluşların BT departmanlarında, yazılım geliştirme, iletişim, bilgisayar hizmetleri şirketlerde istihdam edilirler.