STAJ DEFTERLERİ (SE 399) – Yaşar Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği Bölümü

STAJ DEFTERLERİ (SE 399)

Bu yaz staj yapacak öğrencilerin staj defterlerini imza karşılığında Araş. Gör. Deniz Kavzak Ufuktepe’ den almaları gerekmektedir.